Pressemeddelelse: Flere end otte ud af ti veje i Sønderborg Kommune, der er opkaldt efter historiske eller kendte personer, har fået sit navn efter en mand. Slesvigsk Parti mener, at det er for stor en ulighed. Det skal der ændres på – bl.a. andet ved navngivning af nye veje.

Ifølge Lokalhistorisk Arkiv i Gråsten er der i Sønderborg flere end 90 gader, veje og pladser, der er opkaldt efter en afdød mand. Til sammenligning er kun 15 opkaldt efter afdøde kvinder. ”Gade- og vejnavne opstår aldrig ud af det blå. Tværtimod er de som regel velbegrundede. De fører os ind i byens historie og identitet. Derfor er der selvfølgeligt også vigtigt at betydningsfulde kvinder anerkendes og får deres plads i historiefortællingen”, siger gruppeformand Stephan Kleinschmidt.

Slesvigsk Parti mener, at Sønderborg Kommune kan lade sig inspirere af, hvordan man gør i andre kommuner, såsom Silkeborg, Aalborg eller Aarhus. Sidstnævnte etablerede et hunkvarter, hvor alle gader i et nyudviklet havneareal er navngivet efter kvinder.

Teknik- og Miljøudvalget reviderede i maj 2019 retningslinjer for fastsættelse af vejnavne og adresser, dog uden at rette et fokus på skævvridningen mellem mænd og kvinder, når det kommer til vejenavne. Slesvigsk Parti lægger derfor op til en principdrøftelse i Teknik- og Miljøudvalget og en forventnings-afstemning med de lokalhistoriske foreninger, der fortsat skal inddrages i navngivningsprocessen og historiefortællingen bag.

”Vi skal modernisere vejnavngivningen, og vi skal forsyne byens gade- og vejnavne med en supplerende kort forklaring der fortæller, hvornår navngivningen skete, og hvor navnet stammer fra. For bag navnene gemmer der sig mange historier, og fremover skal man kunne få et fingerpeg om disse historier. Det gælder både mænd og kvinder”, siger Dieter Jessen, der er medlem i Teknik og Miljøudvalget.

Stephan Kleinschmidt, Gruppeformand for Slesvigsk Parti Sønderborg