Læserbrev: Jeg forstår bekymringerne hos Marstrups borgere vedrørende mulige lugtgener fra et biogasanlæg.

Samtidigt er det ærgerligt, at den hidtidige vurdering af miljøbelastningen af et eventuelt biogasanlæg på Knokbjerg tager udgangspunkt i et standard biogasanlæg. Et anlæg uden de moderne ekstra installationer, herunder lukket af- og pålæsning af rå og afgasset gylle samt luftfiltrering og udledning gennem skorstenen.

Et moderne biogasanlæg kan man oftest ikke lugte, selvom man står direkte foran… prøv selv ved anlægget i Bevtoft.

Det ville være surt, hvis Haderslev Kommune mister chancen for de 10 arbejdspladser og skatteindtægter som anlægget vil kunne give, samtidig med at vi ville kunne producere vedvarende energi til gavn for miljø og klima.

Carsten Leth Schmidt i Haderslev byråd for Slesvigsk Parti