Læserbrev: At politikerne lader sig inspirere af en enkelt sag er helt fint – tak til socialdemokraternes Kim Kabelka for medlemsinitiativet om plastikflasker. Men det er ikke meget mere effektivt, som at hælde vand ud af øret, når den politiske håndtering IKKE løfter emnet fra en sag om plastemballage op på et overordnet niveau.

Når byrådet vedtager et initiativ bør det derfor gøres rigtigt. Udarbejdelsen af regler, skrivelser og opfølgninger binder en masse ressourcer – uanset om sagen er nok så lille. Der er brug for bred involvering og gensidige partnerskaber, som udvikler alle borgere og virksomheder til at ændre deres adfærd over mod cirkulær økonomi. Minimering af plastikflasker og anden emballage er kun en lille del af de mulige besparelser.

Vi skal finde ud af, hvor de lavest hængende frugter er i Haderslev – hvor vi med færrest ressourcer opnår størst gevinst.

Men det forudsætter ambitiøse visioner, tydeligt lederskab, faglig viden, tydeligt engagement og ejerskabsfølelse, effektiv kommunikation og velorganiserede partnerskaber.

Der har således tidligere været et medlems initiativ fra SF´s Bent Iversen om at gøre Haderslev til klimakommune. Det blev besluttet,  at Haderslev skulle være “Grøn kommune”, men indtil videre uden at følge op med et helstøbt politisk og ledelsesmæssigt initiativ.

Nu er anledningen til at komme op i gear få viden og gode kræfter i spil, så vi kan udvikle Haderslev henimod en ressource- og klimabevidst fremtid.

Carsten Leth Schmidt i Haderslev byråd for Slesvigsk Parti