Læserbrev: Nu behøver udlændige, der kommer til Sønderjylland for at arbejde, ikke længere tage helt til Aarhus, Odense eller sågar Næstved for at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse. Til efteråret åbner der et International Citizen Service-center (ICS) i Sønderborg.

Det er rigtig godt nyt for vores landsdel, for det kan ikke være rigtigt, at udlændige der kommer hertil for at arbejde eller for at tage en uddannelse, skal køre lange ture for at få den hjælp de har brug for i forbindelse med deres registrering.

Da afdelingen af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i Aabenraa blev lukket i februar blev det meget besværligt for udenlandske tilflyttere at få ordnet deres anliggender.

Et ICS-center i Sønderborg er en stor hjælp for de mennesker, der vil bosætte sig her og for vores erhvervsliv, som har gavn af den udenlandske arbejdskraft.

Sønderjylland har brug for tilflyttere, der bidrager til vækst og udvikling i regionen. Derfor hilser kommunerne dem velkommen, som er glade for befolkningstilvæksten og arbejdskraften og for børnene, der kommer i børnehave eller skole.

Vil vi fortsætte den gode udvikling er det vigtigt med åbenhed og med en velkomstkultur. Og her kan et ICS-center i Sønderjylland bidrage med hurtig og smidig hjælp til de nye medborgere.

Rainer Naujeck

Formand for Slesvigsk Parti

Mosevej 4, Egernsund