LÆSERBREV: Syddansk Universitet har meldt ud, at både bachelor- og kandidatuddannelsen i International Erhvervsøkonomi med tysk sprog på SDU i Sønderborg bliver lukket. Begrundelsen er, at SDU skal spare, som alle SDU’s afdelinger bliver berørt af. Og at denne uddannelse ikke efterspørges nok blandt de unge…

Netop tyskkompetencer er dog i høj kurs og efterspørges af det danske erhvervsliv. Alligevel har tyskkompetencerne været på tilbagetog i mange år. Kort: Færre og færre danskere taler tysk og har lyst til at lære det tyske sprog.

Derfor er det brandærgerligt, at SDU ser sig nødsaget til at lukke netop to erhvervsrettede uddannelser med tysk sprog, som tilmed tilbydes som grænseoverskridende uddannelser i samarbejde med Europa-Universität Flensburg. Det er stik imod vores ønske, om at styrke tysk sprog og det grænseoverskridende samarbejde også på uddannelsesområdet. Og det er stik imod dansk erhvervslivs behov for kvalificerede medarbejdere med gode tyskkompetencer.

Tyskkundskaber åbner døre og er en vigtig kvalifikation, når det gælder samhandlen med Tyskland. Et af Danmarks største eksportmarkeder! Vi må alle tage ansvar for, at tysk sprog fortsat undervises i folkeskolen, på gymnasiet og på universiteterne. Det betaler sig faktisk for Danmark.

Rainer Naujeck,
Fungerende formand for Slesvigsk Parti