Læserbrev: Vi vil gerne kvittere for Regeringen og forligspartiernes vilje til at indtænke naboer og lokalsamfund i fremtidens grønne energiproduktion og klimainfrastruktur. Det flugter langt hen ad vejen med vores holdninger på området.

Det er fint med diverse kompensationer, værdijusteringer og bonusordninger til naboer til vindmølleparker og solcelleparker. Det er kun ret og rimeligt. Der er dog flere udfordringer ved disse ordninger:

  • Beløbene er for små.
  • Ordningerne aktiverer ikke de enkelte lokalsamfund som civilsamfund, der tager lokalt medansvar og ejerskab for den grønne omstilling.

Derfor foreslår vi, at Regeringen og forligspartierne supplerer aftalen om nabokompensation med en køberetsordning, hvor landsbyen – ikke de enkelte borgere – får mulighed for at købe sig ind i en kommende lokal vindmøllepark eller solcellepark. Og får mulighed for at investere overskuddet i landsbyen.

For hvis borgerne i en landsby selv kan bestemme, at overskuddet fra den lokale energiproduktion for eksempel skal investeres i en renovering af forsamlingshuset, en ny legeplads, en friluftsscene eller en opgearing af et kommunalt forskønnelsesprojekt i landsbyen, så bliver det lokale incitament til at lægge jord til anlægget meget tydeligt.

Vi opfordrer politikerne til at kigge lige syd for landegrænsen, hvor tyske landsbyer har succes med at etablere andelsejede ”Bürgerwindparks”, hvor landsbyen får del i overskuddet og er med i planlægningsarbejdet.

Kald det landsbyaktier, landsbyanparter eller noget helt tredje. Vi ved, at fælles ejerskab skaber lokal opbakning, lokalt medansvar og lokal udvikling.

En landsby-køberetsordning til vindmølleparker og solcelleparker vil være win for klimaet, win for den grønne omstilling og win for landdistrikterne.

Erwin Andresen, medlem af Aabenraa kommunalbestyrelse for Slesvigsk Parti

Carsten Leth Schmidt, medlem af Haderslev kommunalbestyrelse for Slesvigsk Parti

Jørgen Popp Petersen, medlem af Tønder kommunalbestyrelse for Slesvigsk Parti

Stephan Kleinschmidt, medlem af Sønderborg kommunalbestyrelse for Slesvigsk Parti