PRESSEMEDDELELSE: Mens muslingefiskeri med bundskrabende redskaber er forbudt på den tyske side af Flensborg Fjord er det omvendt på dansk side stadig tilladt at udføre muslingeskrab, der ødelægger havbunden flere år ud i fremtiden.

Den 30. november 2022 mødtes repræsentanter fra en række naturorganisationer med politikere fra både Danmark og Tyskland for at tale om netop denne situation. Det var Danmarks Naturfredningsforenings (DN) lokalafdelinger i Aabenraa og Sønderborg, der havde inviteret til møde med præsidenten for DN, Maria Reumert Gjerding. I Slesvigsk Parti vil vi gerne benytte denne lejlighed til at genfremsætte vores krav om at gøre planerne om etablering af Nationalpark Ostsee til et grænseoverskridende projekt.

– Vi må være ærlige og sige, at det er en absurd situation, der er opstået omkring Flensborg Fjord, der kræver hurtig handling. Vi er alle klar over de omfattende skader, der opstår på fjordenes havbund ved denne form for muslingefiskeri og der er intet der taler for at lade stå til, siger Stephan Kleinschmidt fra Slesvigsk Parti, viceborgmester i Sønderborg Kommune.

Delstatsregeringen i Kiel ønsker at etablere en Nationalpark Ostsee fra 2025. Nationalparken skal omfatte 140.000 hektar fra Flensborg til Lübeck.

– Danmark burde gribe denne chance og tilslutte sig planerne. Vi kæmper med alvorligt iltsvind og dårlig vandkvalitet i de indre danske farvande langs de østvendte kyster. Det kræver handling. Og det kunne passende starte med et stop for muslingefiskeri i Flensborg Fjord, lyder Stephan Kleinschmidt opfordring.

Men ambitionerne bør række videre end det: – Vi ønsker at Sønderborg Kommune skal sætte sig i spidsen for at Flensborg Fjord og den sydlige indgang til Lillebælt genoprettes som livsfyldte havområder og at der arbejdes for at disse havområder udnævnes til UNESCO Biosfæreområder.

Et UNESCO biosfæreområde er kendetegnet ved en intakt natur og en sjælden rigdom af særlig sårbare dyre- og plantearter, som indgår i nationale og internationale lister over truede arter.