Bedre dialog hen over grænsen

Her i grænseregion er vi bindeled mellem Skandinavien og det øvrige Europa – et led som landspolitikerne kan åbne og lukke efter forgodtbefindende. Det oplevede vi i særlig grad under corona-krisen, hvor grænselukningerne betød, at kærester og familier blev adskilt i måneder.

Grænselandet skal gå forrest

Javel, det var ekstraordinære omstændigheder, men de hårde måneder med nedlukninger tydeliggjorde for mig om, at vi, der bor i Grænselandet, skal gå forrest, når det handler om at bryde barrierer ned og kæmpe for retten til at færdes frit i sit lokalområde. Det er op til os, for der er ingen andre, der gør det for os.

 

Færre barrierer og mere dialog

Jeg mener, at der er sat alt for mange barrierer op i det daglige. Det er både tekniske, juridiske, politiske og fysiske barrierer, der står i vejen for os og for et godt samarbejde hen over grænsen. Barriererne skal ned, og der skal skrues op for den politiske dialog. Det skal være nemmere at tage job, købe bolig og uddanne sig på den anden side af grænsen. Og vi skal tænke hen over grænsen, når vi planlægger infrastrukturen, arbejder med større projekter og miljøspørgsmål.

 

Slesvigsk Parti er et samarbejdende midterparti. Vi går vi til valg under parolen ”Sammen for Synnejylland”. Vil du stemme på os og det gode samarbejde i byrådene, skal du sætte kryds ved liste S ved Kommunalvalget den 16. november 2021.

Læs mere om vores politik for det grænseoverskridende samarbejde her