PRESSEMEDDELELSE: Alle Folketingets Partier har indgået en aftale om den længe ventede Danmarks Havplan. Det har de ansvarlige ministerier netop offentliggjort i en pressemeddelelse. Aftalen skal bl.a.  sikre mere beskyttet hav.

I Slesvigsk Parti er vi glade for denne udmelding og at naturbeskyttelse på havet omsider får den bevågenhed, der er så bydende nødvendig.

Med aftalen lægges der op til, at der fremover vil være forbud mod bundslæbende redskaber i Flensborg Fjord. Men fra hvornår forbuddet gælder, er stadig uklart.

– Vi har længe krævet et forbud mod fiskeri, herunder muslingefiskeri, i Flensborg Fjord med bundskrabende redskaber, og det er på tide at der handles, udtaler Slesvigsk Partis fungerende formand, Rainer Naujeck, der kræver et øjeblikkeligt forbud.

– Flensborg Fjord er i en katastrofal tilstand på lige fod med en lang række af de øvrige indre farvande ved de østvendte kyster. Der er tale om regulære ørkenlandskaber under havoverfladen og der er ingen tid at spilde. Bundtrawl burde forbydes straks.

Men bundtrawl er ikke den eneste negative påvirkning af havmiljøet. De danske fjorde har længe været ramt af alvorligt iltsvind, primært fordi der tilføres for mange næringsstoffer fra land. Det har alvorlige konsekvenser for plante- og dyrelivet – også i Flensborg Fjord.

Slesvigsk Partis viceborgmester i Sønderborg Kommune, Stephan Kleinschmidt, opfordrer til ikke at glemme det grænseoverskridende perspektiv, når der nu endeligt sættes initiativer i værk til gavn for mere naturbeskyttelse på havet.

– Det er en kendt sag, at udfordringerne med alvorligt iltsvind og dårlig vandkvalitet i de østvendte indre farvande er de samme på begge sider af grænsen. Derfor skal løsningen også være grænseoverskridende, siger Stephan Kleinschmidt.

Stephan Kleinschmidt henviser til Slesvig-Holstens planer om at etablere en Nationalpark Ostsee fra 2025, som skal omfatte 140.000 hektar fra Flensborg til Lübeck.

– Danmark bør gribe chancen og tilslutte sig planerne om at etablere en Nationalpark langs de østvendte kyster, lyder opfordringen fra Stephan Kleinschmidt. Han fortsætter: Her er det værd at minde om den absurde situation, der er opstået omkring Flensborg Fjord. Mens muslingefiskeri med bundskrabende redskaber er forbudt på den tyske side af Flensborg Fjord er det omvendt på dansk side stadig tilladt at udføre muslingeskrab, der ødelægger havbunden flere år ud i fremtiden. Danmark bør handle hurtigt nu og indføre et tilsvarende forbud.