I forbindelse med årets budgetforhandlinger i Aabenraa Kommune er forligspartierne blevet enige om at forhøje det årlige tilskud til socialtjenesten Sozialdienst Nordschleswig med 111.000 kroner til i alt 235.000 kroner.

– Det anser jeg som en stor anerkendelse fra mine byrådskollegers side af socialtjenestens arbejde, som gør en enorm indsats for borgere, der har brug for hjælp og støtte i svære situationer. Derfor er jeg rigtig glad for, at det er lykkedes os at forhandle et højere tilskud på plads til Sozialdienst Nordschleswig, udtaler Erwin Andresen, byrådsmedlem for Slesvigsk Parti i Aabenraa Kommune.

Socialtjenesten vil fra næste år modtage 235.000 kroner i fast årligt tilskud. Pengene vil blive anvendt til foreningens aktiviteter og familierådgivning i Aabenraa Kommune.

– Netop familierådgiverne har en vigtig nøglefunktion i at bistå og rådgive borgere, der har brug for hjælp til at finde rundt i det offentlige system. Vi kan se, at behovet for hjælp vokser, understreger Erwin Andresen.

Afdelingslederen for Sozialdienst Nordschleswig, Ursula Petersen, glæder sig over politikernes beslutning om at forhøje tilskuddet:

– Samarbejdet med Aabenraa Kommune fungerer rigtig godt og vi mødes jævnligt med repræsentanter fra kommunen for at drøfte indsatsområder og samarbejdet mellem kommunen og vores familierådgivere. Kommunen tager selv kontakt til vores familierådgivere, hvis der er behov for det, og jeg håber vi kan udvide dette samarbejde, forklarer Ursula Petersen og uddyber:

– Mange borgere, unge som gamle, har svært ved at navigere i de offentlige systemer. De ved simpelthen ikke, hvor og hvordan de skal henvende sig for at få den hjælp de har brug for, når de for eksempel får svært ved at klare sig selv eller har ondt i livet. Vi møder borgerne, hvor de er, og hjælper med at bygge bro.

Fakta:

Socialtjenesten Sozialdienst Nordschleswig har lokalforeninger i hele Sønderjylland og administration i Aabenraa. I Aabenraa Kommune har foreningen ca. 2.500 medlemmer og råder over tre fuldtidsansatte familierådgivere. Familierådgiverne yder hjælp til selvhjælp ved at støtte og rådgive borgere i svære situationer og livskriser. F.eks. deltager de som bisidder ved møder med det offentlige, formidler kontakter og besøgsvenner. Hjælpen gives ubureaukratisk og kan ske fra dag til dag.