Mange borgere er bekymrede for konsekvenserne af solcelleparker. Samtidig er ny viden og erfaringer fra eksisterende anlæg kommet til. Slesvigsk Parti ønsker at tage større hensyn til almenvellet og stiller derfor krav, når der etableres nye solcelleparker i Haderslev Kommune.

Naboer skal profitere

 • Borgermøder afholdes før nye lokalplaner udarbejdes.
 • Fuld kompensation for tab af ejendomsværdi på naboejendomme.
 • Opkøbstilbud af naboejendomme.
 • Stier etableres til habitaterne i og omkring solcelleparken.
 • Grønne støttemidler fordeles med 80% til nabolaget og 20% til landdistrikter.
 • Andele i solcellepark-investeringer tilbydes naboer og borgere.

Landskabet skal beskyttes

 • Læhegn etableres ved direkte indsyn fra offentlige arealer.
 • Minimum 6-rækkede læhegn på markante steder.
 • Stedtypisk plantesammensætning benyttes for vildthegn/naturhegn.
 • Tilsyn med etablering og vækst af læhegn de første 5 år.

 Biodiversitet skal øges

 • Landskabsplaner beskytter og understøtter stedbundne habitater.
 • Biodiversitetsplaner dyrker mangfoldighed under solcellepanelerne.
 • Hensyn til blomstring ved pleje/afgræsning af bevoksning.
 • Fremme af insektliv herunder bier.
 • Vildtpassager indrettes.

Klima og grundvand skal sikres

 • Lavbundsjorder prioriteres for placering af solcelleparker.
 • Arealer med grundvandsindvinding prioriteres for placering af solcelleparker.

SP ønsker at opføre solcelleparker i Haderslev Kommune, så længe byrådet lytter til borgerne og tager de nævnte hensyn.

Carsten Leth Schmidt, byrådsmedlem for Slesvigsk Parti i Haderslev Kommune

Læs mere om vores energipolitik her:

https://slesvigsk-parti.dk/energi/