Læserbrev: I Slesvigsk Parti diskuterer vi gerne løsningerne på de gener, der er ved at give lov til et biogasanlæg i Marstrup. Men lad os først få forholdet mellem fordele og ulemper på plads.

I vores optik opvejer fordelene ved lokale biogasanlæg i tifold de ulemper, der måtte være:

Klimagevinsten ved biogas er enorm: En stor del af udledningen af metan og CO2, som den lokale husdyrproduktion i området forårsager, undgås. Derudover kan biogas bruges som miljørigtig opvarmning af huse og drivmiddel til lastbiler og busser.

Den afgassede biomasse er bedre gødning end gylle – og lugtgenerne er langt mindre, når man gøder med biomasse i stedet for gylle. Helt konkret vil lugten fra det særligt ildelugtende hønsemøg i lokalområdet forsvinde.

Et biogasanlæg i Marstrup vil give et antal nye arbejdspladser i kommunen – og beskæftigelse under etableringen.

Jeg ved godt, at placeringen af biogasanlægget i de konkrete planer ikke er 100% optimal. De nærmeste naboer ligger 250 meter fra anlægget, hvor reglerne anbefaler 500 meter. Men uvildige konsulentberegninger viser, at anlægget overholder grænseværdierne.

Konsulenterne anbefaler dog også ekstra sikkerhedsmarginer – for eksempel en ekstra høj skorsten og brug af teknologi, der mere effektivt renser lugten ud af anlæggets udledning. De anbefalinger er jeg meget enig i.

I Slesvigsk Parti vil vi have fart på – og lokalt medejerskab til – den grønne omstilling.

De lokale gener kan håndteres – og de er små i forhold til biogassens store gevinster. Derfor opfordrer vi borgere og byråd til at veje gener op mod de globale og lokale gevinster.

Carsten Leth Schmidt, Byrådsmedlem for Slesvigsk Parti, Gåsevig 2, Sønderballe, Haderslev