Mindretalspolitik

♦ Årlige tilskud til ”Sozialdienst Nordschleswig” på 100.000 kroner

♦ Der er opnået ligestilling for de tyske skoler, når det drejer sig om tilskud til SFO’er

♦ Vi har skabt forudsætningerne for etablering af småbørnsgrupper i de tyske børnehaver.

♦ Der er opnået grundskyldsfritagelse for mange af mindretallets institutioner.

♦ Vi har opnået en aftale om ligestilling af mindretallets skoler vedrørende betaling af haltimer for idræts- og svømmeundervisning.

♦ Slesvigsk Parti har i perioden været repræsenteret i byrådet med to mandater, der gør en indsats for at repræsentere mindretallets interesser.

 

Kommunalpolitik

♦ En udviklingsplan for Aabenraa bymidte blev udarbejdet. For Områdefornyelse Syd er arbejdet allerede påbegyndt og næsten afsluttet.

♦ Udviklingsplaner for mindre byer i kommunen (Løjt, Tinglev, Bolderslev) blev udarbejdet i samarbejde med borgerne.

♦ Den fortsatte udvikling af Aabenraa Havn blev sikret under formandskab af Slesvigsk Parti: 40 mio. kr. til renovering af kajanlæg i Nyhavn. Sydhavnsbækkenet bliver ikke fyldt op men bygget om for ca. 20 mio. kr., hvorved der skaffes ca. 7.000 m2 lagerplads. Ved Enstedværket er der blevet opkøbt 155.000 m2 samt det tidligere Enstedværks administrations- og værksteds- og lagerbygninger og Samden-grunden.

♦ Bygningen af Arena Aabenraa blev gennemført med vores støtte

♦ Vi har under budgetforhandlingerne kæmpet for at sikre midler til plejehjemmet i Tinglev

♦ Trafiksikkerhedsplanen blev gennemført og videreført (for anden gang i træk indtager Aabenraa førstepladsen i den landsdækkende Skoletrafiktest 2012/2017 for sikreste trafikforhold på skolevejen – ikke mindst takket være den målrettede gennemførelse af trafiksikkerhedspolitikken, som Slesvigsk Parti i årevis har krævet). I denne sammenhæng fik vi også gennemført vores krav om investering i flere cykelstier.

♦ Slesvigsk Parti har aktivt støttet harmoniseringen og effektiviseringen af plejehjemsstrukturen, børnepasningen og skolestrukturen (”korte ben, korte veje”).

♦ Slesvigsk Parti har krævet og været med til at beslutte en ny plan for og flere penge til vedligeholdelse af vandløb

♦ Med Slesvigsk Partis medvirken blev der stillet flere penge til rådighed til strukturændringer i børnehaver og til oprettelse af den nye Fjordskole

♦ Vi har bibeholdt vores ry som troværdig samarbejdspartner og arbejder altid for at bevare et bredt samarbejde og en konstruktiv dialog i byrådet.