SP’s stemmer bliver til træer

Siden 1990 har Slesvigsk Parti plantet et træ for hver stemme på liste S. På denne måde har vi bidraget til skovrejsning i hele Sønderjylland, fordi vi mener, at hvert skovareal er en grøn perle, der gør det muligt for dyr og planter at udfolde sig og giver mennesker fantastiske oplevelser.

Ikke mindst på Knivsbjerg/Knivsberg, hvor orkanen Anatol i 1999 ødelagde store dele af træbestanden, har vi i samarbejde med Knivsberggesellschaft og Deutscher Jugendverband für Nordschleswig ydet en stor indsats for at genskabe parkanlægget på dette historiske sted. Bl.a. har vi plantet 5.000 rødbøg.

Idéen til denne tradition ”Et træ for hver stemme” stammer fra Ella og Hans Christian Jepsen fra Uge. Hans Christian var amtsrådsmedlem for Slesvigsk Parti og SP’s tidl. formand.

Også efter valget 2017 vil vi fortsætte med at skabe skove med vores stemmer.

Slesvigsk Parti fik plantet 400 træer

Lørdag den 7. april 2018 plantede Slesvigsk Parti 400 træer på Knivsbjerg mellem Haderslev og Aabenraa som led i partiets mangeårige tradition med at omsætte stemmer til skove.

Siden 1990 har Slesvigsk Parti plantet et træ for hver stemme på liste S. På denne måde har vi bidraget til skovrejsning i hele Sønderjylland: ”Hvert skovareal er en grøn perle, der gør det muligt for dyr og planter at udfolde sig og giver mennesker fantastiske oplevelser”, fortæller Carsten Leth Schmidt, formand for Slesvigsk Parti.

Med den aktuelle plant-et-træ-aktion fortsætter partiet denne traditionen. Træplanterne er nøje udvalgt og omfatter hele 14 hjemlige træster. Rainer Naujeck, som gennem årene har været med til at arrangere mange af Slesvigsk Partis træplantninger, var også tovholder på denne aktion.

”Vi vil gerne bidrage til at sikre biodiversiteten i den sønderjyske natur, derfor planter vi forskellige sorter, der også forekommer naturligt i Danmark som f.eks. Avnbøg, Skovhassel og Hvidtjørn”, forklarer Rainer Naujeck. ”Mangfoldighed – også i naturen – det passer godt til Slesvigsk Partis program”, tilføjer Carsten Leth Schmidt.

På billedet ses Gerd Lorenzen, Hugo Schmidt og Hans Peter Asmussen
Foto: Helge Möller, Der Nordschleswiger