Vi skal sikre en afbalanceret udvikling af land og by

Aabenraa Kommune er medlem i Landdistrikternes Fællesråd. Og det er godt. For her kan vi være med til at udveksle idéer og erfaringer med andre kommuner – med det fælles mål at stoppe ”folkevandringen” fra landsbyerne mod de større byer.

Danmark i balance
Landdistrikternes Fællesråd arbejder for et Danmark i balance. Rådet har bl.a. som mål, at alle dele af landet – også Aabenraa Kommune – skal få del i væksten og udviklingen. Der skal være gode rammevilkår for erhverv og jobskabelse, og gode muligheder for at bo og leve i hele landet. Ellers undgår vi ikke at skævvride landet.

Nødvendigt med særlige tiltag
Vi oplever det også her i Aabenraa Kommune: Borgerne flytter fra landsbyerne og til eller i nærheden af de større byer. Aabenraa by vokser, mens man i landsbyer og på det åbne land oplever et faldende befolkningstal. Den udvikling vil jeg meget gerne være med til at vende. Det kan være nødvendigt med særlige tiltag i landdistrikterne, så vi sikrer en afbalanceret udvikling af land og by.

Fælles sag om samme udfordringer
Vi skal sørge for, at det igen bliver mere attraktivt at bo uden for de større byer, så vi undgår en skævvridning af vores kommune.

Slesvigsk Parti er et samarbejdende midterparti. Vi går til valg under parolen ”Sammen for Synnejylland”.

Vil du stemme på os og det gode samarbejde i byrådene, skal du sætte kryds ved liste S ved Kommunalvalget den 16. november 2021.

Læs mere om vores politik for land & by her

Læs mere om vores politiske resultater i Aabenraa Kommune her