Vågn op, Haderslev

Haderslev kommune må vågne op fra Tornerosesøvnen og udnytte sit potentiale bedre. Jeg har mange ønsker og idéer, som jeg gerne vil omsætte til virkelighed i byrådet. Her er blot en lille håndfuld:

  • Flere virksomheder og dermed arbejdspladser til området.
  • En bedre afstemt og koordineret turismeudvikling.
  • Flere og mere varierede kulturelle tilbud, især til de unge.
  • Bedre udnyttelse af de værdier, som det tyske mindretal kan bidrage med.

Bedre kommunal service

For at tiltrække flere virksomheder og arbejdspladser skal vi bl.a. kunne tilbyde en god kommunal service – herunder en enkel sagsbehandling. De kommunale afgifter og gebyrer, som udelukkende pålægges erhvervslivet, skal afskaffes. Og vi skal være parate til at tilpasse infrastrukturen løbende og hensigtsmæssigt i forhold til erhvervslivets behov.

Bæredygtig turisme

Turistbranchen bliver fremmet på en afbalanceret måde, hvor vi tager hensyn til de mange forskellige former for turisme. Og hvor vi koordinerer indsatsen med Destination Sønderjylland og turismeaktørerne syd for grænsen. Hele udviklingen skal selvfølgelig ske på en måde, der er bæredygtig i forhold til naturen og samfundet.

Unge skal spille en rolle 

Vi skal skabe gode rammebetingelser, for kulturaktiviteter for vores unge mennesker. Ikke mindst aktiviteter, hvor de unge spiller en aktiv rolle, og ikke blot læner sig tilbage og tager imod. Når de unge selv bliver kulturelt aktive, danner og styrker de fællesskaber. Der skal naturligvis være en bredde i viften af kulturtilbuddene, så flest muligt aktiveres og tilgodeses.

Inddrag det tyske mindretal

Endelig ønsker jeg, et det tyske mindretal og dets institutioner og foreninger inddrages mere i kommunens udviklingsprocesser, og at mindretallets kompetencer bliver brugt aktivt. De mange aktiviteter i de tyske foreninger inden for kultur, idræt og fritid kan bidrage til det samlede billede af en spændende og mangfoldig Haderslev kommune.

Slesvigsk Parti er et samarbejdende midterparti. Vi går vi til valg under parolen ”Sammen for Synnejylland”. Vil du stemme på os og det gode samarbejde i byrådene, skal du sætte kryds ved liste S ved Kommunalvalget den 16. november 2021.