Tønder som frikommune

Det er ingen hemmelighed, at vi i Tønder har (for) mange borgere på kontanthjælp. Sammenlignet med resten af landet har vi en social slagside, og de traditionelle tiltag fra kommunen har ikke kunnet ændre på den kedelige tendens. Derfor mener jeg, at det nu er på tide at gå alternativt til værks. Mit forslag er, at vi i Tønder Kommune ansøger regeringen om at blive en såkaldt frikommune på arbejdsmarkedsområdet.

Gode resultater i andre kommuner
Som frikommune vil vi i Tønder være sat fri for stort set al statslig regulering og kan udfolde os mere frit i forhold til vores lokale behov her i Tønder. Frikommuneforsøg andre steder i landet har vist rigtig gode resultater. Både de udsatte borgere og kommunernes sagsbehandlere har taget positivt imod forsøgene. Det samme har både virksomheder, a-kasser og praktiserende læger.

 

Tag skeen i den anden hånd
Derfor: Tønder skal tage skeen i den anden hånd og være frikommune. Vi skal have mulighed for at fjerne regler og gentænke hele den offentlige service. Vores udsatte borgere skal ikke længere føle sig som kastebold mellem jobcenter, socialforvaltning osv. Og måske vigtigst af alt, så skal mulighederne for, at borgerne kommer i uddannelse og i varig beskæftigelse forbedres.

Slesvigsk Parti er et samarbejdende midterparti. Vi går til valg under parolen ”Sammen for Synnejylland”.
Vil du stemme på os og det gode samarbejde i byrådene, skal du sætte kryds ved liste S ved Kommunalvalget den 16. november 2021.

Læs mere om vores politiske resultater i Tønder Kommune her

Læs mere om vores arbejdsmarkedspolitik her

Læs mere om vores politik for offentlig forvaltning her