SP Rap 3.0

Vi stemme sønnejysk!

Vers 1:
Jæn-tou-trei å te e fire
Så æ vi te fest mæ det best a e partie
Numme jet det æ Slesvigsk få e slæng æ sgu tjekke
E Jungs de æ spitze å e Mädels de æ lække

Fra kyst te kyst, æ det Sønnejylland
Det æ hee vi hæ e ringrin, å e bynne de kan
Party uartig det æ spitzenklasse
Å tai tjek å e kultuu få vi hæ en masse

Fra Alsion næn i Synneborr city
Te festival i Tynne å i Haasle æ de flittig
De skate lissom magge dæ æ fuld ballade
Bjergmaraton å mandehørm i Affenrade

Så sæt kryds ve SP - solt å peffe
Tai parti få Sønnejylland no høi hva æ bjæffe
Få det æ jo VOS dit sønnejysk parti
Klaa-parat-start få no gee vi i krii

Å vi æ ærle folk å vi æ itt te sall
Styre moi e fremtii mæ et ornle tordenskrald
Olle konkurrente de ka foo jæn sukkeknald
Tyg lidt o den venn vi vinne næste valg

Omkvæd (x3):
For vi hæ e upskrift å sønnejysk politik
Venn vi ste sammen så vinne vi
Hva gør vi, i Slesvigsk Parti
Ja vi stemme sønnejysk, vi stemme sønnejysk

Vers 2:
E natuue i e landsdel den æ fandme schöön
E kallegård den blomstre den æ dævlengame kjøøn
Bach e hus hæ vi jæn grøønplet / å ja - den æ grøøn
Dee sidde vi mæ bajre venn vi lich hæ fåt løøn

Å kolle do vos jye blyw do paf do tai itt fejl
Men vi æ e elite vi æ affentittengeil
Få vi æ sønnejye å vi æ et dajle folk
Vi snakke pissefedt men do må helle leje jæn tolk

Kumme det te sport så ka vi å I ka itt
Sønnejyske - scheiße de æ hoo som granit
Ishockey håndbull ja de køie mæ e klat
Men venn e Køffenhaune jappe høie man moj plat

Tebach te Slesvigsk Parti å sammenhold
Vi hæ møj stolthei få vi æ o samm hold
E stemning hee æ voldfei dæ æ ingen dæ ska klau
Olle anne de fee koldsvei så no trykke vi den au!

Omkvæd (x3):
For vi hæ e upskrift å sønnejysk politik
Wenn vi ste sammen så vinne vi
Hva gør vi, i Slesvigsk Parti
Ja vi stemme sønnejysk, vi stemme sønnejysk

C-stykke:
Få vos fra e mindetal vi hæ jo e recept
Å do æ da bindegaal wenn do itt gii vos respekt
Vi æ ret så geniaal, få vi hæ e intellekt
Så æ kvinne å e kaarl saie: det æ da perfekt!

Omkvæd (x3):
For vi hæ e upskrift å sønnejysk politik
Wenn vi ste sammen så vinne vi
Hva gør vi, i Slesvigsk Parti
Ja vi stemme sønnejysk, vi stemme sønnejysk

Rap3 0(1)
SP RAP foto CD