SP Rap 2017

Simon Toft beschnitten

Omkvæd:

Vi ka’ æ sproch - å vi hæ melodi

Vi æ sønnejye å det ka’ vi li'

Vi saie nai te grænsepoliti

Kum ollesammen stem å Slesvigsk Parti

 

Vi ka’ æ sproch - å vi hæ melodi

Vi æ sønnejye å det ka’ vi li'

Vi saie nai te grænsepoliti

Kum ollesammen stem å Slesvigsk Parti

 

Vers 1:

SP - hæ kumme æ parti

SP - ja vi æ dem mæ æ strategi 

SP - vi vil ha’ grøøn energi 

SP - det æ et gott krydderi 

No æ vi tebach mæ æ vinnesang

For vi ska’ ha’ et vinnevalg te æ minnetal

Det æ he æ S det ste Sønnejylland

Å det æ stadigvæk he olle æ bynne de kan

For vi hæ æ upskrift å politik å goi ma

Vi ve ha SØMA i stej få NOMA

Det smache så gott do ge i koma

Kalvø laks, en snaps å lidt citrona

Vi er så goi te kokkeri vi fæ diploma

S for samarbejde å mangfoldighei

For vi æ sønnejye et dejle folk i ve

Vi snakke stadig fedt lej en tolk okay

 

Omkvæd:

Vi ka’ æ sproch - å vi hæ melodi

Vi æ sønnejye å det ka’ vi li'

Vi saie nai te grænsepoliti

Kum ollesammen stem å Slesvigsk Parti

 

Vi ka’ æ sproch - å vi hæ melodi

Vi æ sønnejye å det ka’ vi li'

Vi saie nai te grænsepoliti

Kum ollesammen stem å Slesvigsk Parti

 

Vers 2:

Mojn do, sæt kryds ve SP

Vos ka’ do stol å, som do nok ve

For det jo vos, vos, vos de kolle for æ bynne

Olle vos, vos, vos fra Synneborr te Tynne

No de å mæ æ pusse, æ baus å æ møts

Vi klar te kamp å vi hæ æ skøts

L Ron's kadett den var tuned

Men den æ læng it så fin som vos volkevuhn

Æ minnetal to sproch å to kultue 

Grænseoueskridende vi hæ ingen mue

Så la’ vos køe en tue fra Affenrå

No ska de le æ sproch up te æ Kongeå

Vi vil lau sønnejysk politik i Vejle

Det affentittengeil - ja det er bare dejle

Vi ka’ æ sproch å stille up te æ region 

3 2 1 he fe do en lektion

 

C-stykke:

  • Slik & bolsjer (ja det hedde bom)
  • Lommetørklæde (æ et duch i din lum)
  • Buun & spinkuen (bondemand & edderkop)
  • SPitzenklasse (ja det er helt i top)
  • Tort betyder lagkage og korn det hedde kworn
  • Det var den lektion gå no nat vi ses æ morn

 

Omkvæd (x2):

Vi ka’ æ sproch - å vi hæ melodi

Vi æ sønnejye å det ka’ vi li'

Vi saie nai te grænsepoliti

Kum ollesammen stem å Slesvigsk Parti

 

Vi ka’ æ sproch - å vi hæ melodi

Vi æ sønnejye å det ka’ vi li'

Vi saie nai te grænsepoliti

Kum ollesammen stem å Slesvigsk Parti

 

Outro:

Vi starte æ dau mæ daue å ve hva vi laue

Vi æ sønnejye å det ka’ vi li'

 

Gå it å kompromis mæ et andet parti

Kum ollesammen stem å Slesvigsk Parti

 

Vi mangle å din stem for å nå helt frem

Vi æ sønnejye å det ka’ vi li'

 

Tai parti for syd- og sønnejylland

Kum ollesammen stem å Slesvigsk Parti

 

Det er gott min mand - Sådan!