Synnejysk kronik

Minne byrokrati å beæ bruch a æ offentle resurse

Gerhard Bertelsen beskaaret(1)

De ha ven møj skrivels få å imo minne skat i Synnebor Kommun. Minne skat ska man jo osse ha roj te.

Vi æ nok ål jens om, at æ ny byroj ska se å, vådan Synnebor Kommun ka løs a opgaue beæ. Såfølle vil æ arbe mæ å få minne byrokrati å beæ offentle resurse i æ begyndels kost meæ. Men de æ en go insats, få de ka kom beæ betingelse ue a et for ny forretninge i æ områe. Go servis å rask arbe mæ æ sache ka end mæ å gi et beæ liuv få ål i æ kommun.

Las vos præuv å se, om vi it ka gø et beæ, gern tesammen mæ de anne kommune i Synnejyllan.

  

Gerhard Bertelsen

Kandidat i Synnebor Kommun 2017

SP – dit synnejysk parti!

PeterAsmussen(2)

Det hæ væt nauen læsebrev om Slesvigsk Parti’s synnejysk profil. Æ vil defå geen preciceje, va det handle om. Slesvigsk Parti før en valchkamp å rigsdansk, tysk å synnejysk. Vi gø et å tysk i bl.a. i æ mindretals avis ”Der Nordschleswiger” og selfølle å rigsdansk i de dansk medie. Å tysk som mindretalsparti oo å dansk som regionalparti. Det jen uelukke it det ant, men suppleer det å beest vis.  Slesvigsk Parti æ Danmarks jennest regional parti å vareteje, uafhængle a landpolitik, isææ synnejysk interesse. Det æ absolut æ untachels, ven anne partie en Slesvigsk Parti, teje fælles initiative i de fiee synnejysk kommune. En stem å Slesvigsk Parti æ deefå en stem å et parti som vil de  beest få Synnejylland – flejtal som mindretal – te gaun få olle! Vi æ Synnejyllands jennest regional parti, vi æ det tysk mindretals parti.

Peter Asmussen

Henn ewe æ Mitt

PeterAsmussen(2)(1)

Så æ det så vitt ægen, vi ska te valch den 19. novembe. Å va kan vi få øjn den gang. Vi fik a de stoe patie  presenteje et pa borgmestekandidate, å det tejne i æ valchkamp at det æ som  å Christiansborre vo det ska vee et flejetal som enten ska vee røtt elle blått. Det æ vi itt de stoe tehænge a i Slesgvisk Parti, vi vil samarbe henn ewe æ mitt, hvo vi ønske en balangse i den poletik som ska føjres, så vi sikre bede flejetal. Det hæ vi en goij erfaring mæ, å det hæ vi oltins vett garant få. Defå æ en stem å Slesvigsk Parti en stem å et balanseje samarbe i et nytt byråd.

Peter Asmussen

Lokal decentral energi æ vichte få Synnejylland!

PeterAsmussen(2)(2)

Få SP æ energi å miljø vichte emne i vosses kommunalpoletik å som vi gjæn vil sæt å æ dausorden. Vi mæn at vi ska sæt ennå meje fokus å det emne i den kommende byrådsperiode. Å vos generalforsamling i 2012 vetau vi et forslau om konkret energiplane å et uviiet samarbe gern grænseoveskridene. Deeægymmel ka det opnås goij fremskritt moe en miljøvenle å bæædychte udvikling å æ energiområå.

 

Vi gee å ind få ubychning å støt te æ solenergi! I Danmark æ vi æ bachue hva det angee.

 

Heete ska ubychning a hauvindmøllparke å støøe vindmølle å lan støttes - å det selfølle mæ æ folks deltejels!

 

Slesvigsk Parti auviss CO2- å gaslachring i æ unnegrund unne æ grænseregion få det forhindre vosses energipolitsk målsætning få en decentral å miljøvenle energiproduktion samt forhindre en geotermisk anvendels a vosses områ’e.

Peter Asmussen