Støt skovrejsning i Sønderjylland med 10 kr. for hvert træ! Konto 7930-1401877

Slesvigsk Parti planter et træ for hver stemme på S

 

Slesvigsk Parti er kommet godt i gang med at plante 8.620 træer i Sønderjylland.

Det var det antal stemmer partiet fik ved kommunalvalget 2013 efter en fremgang

på ikke mindre end 67%. Vi har nu plantet mere end 5.000 træer hos Gerd Lorenzen i Nolde.

Det er lige i nærheden af det sted, hvor den berømte maler Emil Nolde er født. De første

4.000 småtræer blev plantet i 2014, og de har fået godt fat i den sandede jord. En weekend

blev der plantet yderligere 1.500 løvtræer. Det var virkelig et vellykket arrangement for både gamle

og unge. Vil du støtte skovrejsning i Sønderjylland (ét træ koster 10 kr.), kan du indbetale

dit støttebeløb på konto 7930 1401877 med følgende bemærkning ”plant et træ for hver stemme”!