SP’s stemmer bliver til træer

ape bøg på varnæsvej hostrupskov

Siden 1990 har Slesvigsk Parti plantet et træ for hver stemme på liste S. På denne måde har vi bidraget til skovrejsning i hele Sønderjylland, fordi vi mener, at hvert skovareal er en grøn perle, der gør det muligt for dyr og planter at udfolde sig og giver mennesker fantastiske oplevelser.

 

Ikke mindst på Knivsbjerg/Knivsberg, hvor orkanen Anatol i 1999 ødelagde store dele af træbestanden, har vi i samarbejde med Knivsberggesellschaft og Deutscher Jugendverband für Nordschleswig ydet en stor indsats for at genskabe parkanlægget på dette historiske sted. Bl.a. har vi plantet 5.000 rødbøg.

 

Idéen til denne tradition ”Et træ for hver stemme” stammer fra Ella og Hans Christian Jepsen fra Uge. Hans Christian var amtsrådsmedlem for Slesvigsk Parti og SP’s tidl. formand.

 

Også efter valget 2017 vil vi fortsætte med at skabe skove med vores stemmer.