Pressemeddelelse: Fire ud af Slesvigsk Partis fem byrådsmedlemmer melder sig nu klar til genvalg til kommunalvalget i 2021. Mens Kleinschmidt efter fire valg som spidskandidat er klar til et femte og endnu et borgmesterkandidatur, siger Dieter Jessen farvel efter to gode perioder i byrådet.  

Såvel Stephan Kleinschmidt, Gerhard Bertelsen, Christel Leiendecker samt Kirsten Bachmann har tilbudt partiforeningen at genopstille til valget den 16. november 2021 og fortsætte deres politiske engagement. Til kommunalvalget 2017 fordoblede Slesvigsk Parti sit stemmetal og gik fra tre til fem mandater. Siden har partiet været repræsenteret og byrødderne samarbejder i samtlige stående udvalg samt Handicapråd og Integrationsråd.

Netop samarbejde kom i kølvandet på Slesvigsk Partis og Kleinschmidts kamp om borgmesterposten og indsats for at bygge bro på tværs af byrådets partier. En teknisk konstituering betød også en reel opgørelse med blokpolitikken.

Kleinschmidt fortsætter

”Jeg har været medlem af byrådet siden 2005. Jeg har hele tiden samarbejdet med dem, der vil, og søgt indflydelsen, der hvor den er. Vi har taget ansvar og skabt resultater. Vi har formået at bygge bro mellem rød og blå blok – netop fordi indhold er vigtigere en partifarve”, siger Stephan Kleinschmidt og fortsætter

”Med to stærke borgmesterkandidater fra rød og blå blok er der igen behov for et stærkt Slesvigsk Parti i midten, der kan samle blokken. Selvfølgelig er der fortsat plads til at markere politisk kulør, men jeg holder på, at god politisk takt og tone er den mest frugtbare vej frem. Sammen kommer vi længst. Det vil jeg fortsat gerne stå i spidsen for som Slesvigsk Partis bud på en borgmesterkandidat.”

Kirsten Bachmann:

”Jeg har fået smag for politik og er glad for at være en del af et byråd, der arbejder helhedsorienteret og nytænkende. SP har skabt konkrete sundhedspolitiske resultater bl.a. ved at sikre gratis psykologhjælp til unge og at sætte mental sundhed på skoleskemaet. Vi skal videre den vej. Det vil jeg gøre mit for”. (Næstformand i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, Medlem i Sundhedsudvalg)

Gerhard Bertelsen:

”Slesvigsk Parti har skabt politiske resultater – også i denne periode – og vi har endnu mere at bidrage til. Erhvervsklimaet er i top og turismen boomer. Det bliver spændende om fire års målrettet indsats afspejles i valgresultatet. Det tror jeg på.” (Formand for Erhvervsudvalget / Medlem af Arbejdsmarkeds-og Integrationsudvalg)

Christel Leiendecker:

”Jeg vil fortsætte mit politiske engagement og følge politiske initiativer til dørs. Det gælder gennemrenoveringen af skoletoiletterne; men også styrkelse af børn og unges deltagelse i samfundets fællesskaber og intensivering af den kommunale indsats for udsatte børn i skoler og dagtilbud. Sådan sikrer vi en god sammenhæng og høj kvalitet i børn og unges hverdag.”

(Medlem af Børn- og Uddannelsesudvalg, Udvalget for Kultur, Idræt, handel og Turisme, Integrationsråd)

Dieter Jessen:

”Det bliver til knap to gode perioder i byrådet, der har givet en stor indsigt i kommuneverdenen. Her træffes beslutninger, der har indflydelse på vores – borgernes – hverdag. Jeg er taknemmelig for, at kunne hjælpe borgere, organisationer og institutioner på vej og sætte mit socialpolitiske præg. Jeg opstiller ikke af personlige årsager. Jeg vil gerne have mere tid til andre ting”. (Medlem af Social- og Seniorudvalg, Teknik- og Miljøudvalg, Handicapråd)

Fakta:

  • Gerhard Bertelsen, Christel Leiendecker og Kirsten Bachmann blev valgt i Sønderborg byråd i 2017
  • Stephan Kleinschmidt blev første gang valgt til kommunalvalget i 2005. I 2005, 2009 og 2013 har Kleinschmidt været partiets spidskandidat og i 2017 borgmesterkandidat.
  • Slesvigsk Parti afholder opstillingsmødet forår 2021 og forventer løbende at kunne præsentere flere spændende kandidatprofiler, der sikrer en stærk liste.