S - for landdistrikter

Inken Petersen Hoyer Landschaft

Udviklingen i landdistrikterne bliver tit sat i forbindelse med affolkning og Udkantsdanmark. Det skal ændres.

Men det er ikke nemt, når der ikke findes nok uddannelses- og arbejdsmuligheder for de unge mennesker, som gerne vil blive eller flytte tilbage, eller når det er svært at optage lån til køb af hus. Dertil kommer konsekvenserne af kommunalreformen og den stigende centralisering (som bl.a. ses på skoleområdet), som øger afstande og transportomkostninger.

Det kan vi gøre noget ved i kommunerne. Ved f.eks. at sikre og forbedre aktivitets- og serviceniveauet, kan vi skabe et aktivt og attraktivt liv på landet.

Landdistrikter er aktivdistrikter!

Aaroesund

Når aktivitetsniveauet i landdistrikterne øges, er det oplagt at sammenligne og samarbejde med vores tyske naboer. I Slesvig-Holsten taler man desuden ikke om ”udkantsområder” men om ”aktivdistrikter”. Det lyder da meget bedre!