S - for decentral energi

Boot Strand KR

Miljø- og klimapolitik er i den seneste tid rykket højere op på kommunernes dagsorden. Vi mener, at det skal sættes endnu mere i fokus. Vores faggruppe for teknik og miljø foreslår konkrete energiplaner og et udvidet samarbejde – også grænseoverskridende. Derigennem vil der kunne opnås positive fremskridt mod en miljøvenlig og bæredygtig udvikling på energiområdet.

Vi går ind for udbygning og støtte af solarenergi. I Danmark er vi bagud hvad det angår. Dertil skal udbygning af havvindmølleparkerer og større vindmøller støttes – selvfølgelig med borgernes deltagelse!

Slesvigsk Parti afviser CO2- og gaslagring i grænseregionen, fordi det forhindrer vores energipolitiske målsætning om en decentral og miljøvenlig energiproduktion, samt forhindrer en geotermisk anvendelse af området.