Politik

SP er det eneste regionale parti i Sønderjylland. Vi fokuserer fuldt ud på Sønderjylland. Som et uafhængigt og pragmatisk midterparti – uden tilknytning til politiske strømninger eller ideologier – arbejder vi for Sønderjyllands interesser og udvikling.

For SP er et bredt samarbejde i byrådet en forudsætning for en konstruktiv og borgernær kommunalpolitik.

For SP er det især den europæiske integration, der skal fremhæves/gøre sig gældende i grænseregionerne. Vi fremmer det grænseoverskridende samarbejde og går ind for åbne grænser. Vores grænseregion skal være et forbillede for et fælles Europa.

Den kulturelle mangfoldighed skal sikres. Det tyske mindretal har en historisk betinget tilknytning til Sønderjylland. Derfor skal der tages særligt hensyn til det tyske mindretals interesser, dets institutioner og foreninger, men også til alle med en anden baggrund end dansk. Den kulturelle mangfoldighed har en merværdi, som skal udnyttes bedre.

 

Vi arbejder for:

Du kan læse mere detaljeret om vores enkelte princippunkter i menuen til højre. Eller du kan læse vores partiprogram i PDF-format (klik på "SP Partiprogram" i højre side.

Læs også vores annoncer:

2017 09 151992 Slesvigsk Parti 266x365mm sep17 3korr
150282 Slesvigsk Parti 266x365mm jun17
Slesvigsk Parti 266x365mm nov16, endelig
145413 Slesvigsk Parti 266x365mm sep16 endelig(1)
Jyske hel side åbne grænser
jydske 20 01 2014
Forside SP annonce april13
Forside SP annonce marts13