Nicolaj Seeberg

Nicolaj Seeberg
Stilling: Instruktør på Paintball Deluxe
Adresse: Fogderup
E-mail: nicolaj@jungespitzen.dk
Hobbyer: Fodbold

Mine mærkesager

Styrk indsatsen mod mobning
Flere sundhedstilbud på tværs af grænsen
Bredt politisk samarbejde sikrer fremtiden
Det fælles bedste for Sønderjylland