Julius Born

Julius Born
Fødselsdag: 11-12-1992
Stilling: Studerende
Adresse: Jernbanegade 46 2tv, 6400 Sønderborg
E-mail: juliusborn@gmail.com
Hobbyer: Bilmekanik og -teknik
Sønderjyllands
skønneste sted?:
Brohovedskansen med sin udsigt
Min synnejyske livret: Brødtort

Mine mærkesager

Lad os være fælles om at udvikle vores grænseregion!

Vi opnår mere opmærksomhed i Europa og i en global sammenhæng ved at udnytte vore styrkepositioner og de unikke forhold vi har i vores grænseregion. Derved opnår vi konkurrencefordele.

Lad os inddrage ungdommen i at forme regionen!

Vi vil gerne være med til at forme vor region, så den bliver mere attraktiv for unge og byder på fremtidsmuligheder.

Din og min fremtid!

Lad os styrke beskæftigelsen for de yngre generationer gennem forbedret samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.