Jennifer Johansen

Jennifer Johansen
Fødselsdag: 18-08-1993
Stilling: Socialrådgiver, læser pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet
Adresse: Nalmadebro 45, st.tv., 6300 Gråsten
E-mail: jennifer_johansen@hotmail.com
Hobbyer: Sang og dans
Sønderjyllands
skønneste sted?:
Gråsten Slotshave
Min synnejyske livret: Hvidkålsbudding

Mine mærkesager

Lokal familiepolitik

Sønderborg Kommune skal udarbejde en familiepolitik som ledetråd til at lette hverdagen for familier og forebygge problemers opståen. Vi vil fremme tanken om, at familien inddrages i tilrettelæggelsen af borgenes pleje for at tilgodese størst muligt helhedssyn.

Tværfagligt hjælpetilbud

Der skal etableres et hjælpetilbud, der er let og hurtigt tilgængeligt, herunder rådgivningscentre, der er bemandet med tværfaglige medarbejdere og dækker områderne sundhedspleje, psykologi, socialpædagogik og socialrådgivning.

Værdig hjælp

Vi arbejder for at borgere, der behøver hjælp, mødes med respekt, og at de oplever menneskelig omsorg samt en værdig behandling. De må samtidig gerne opleve, at blive stimuleret til selv at varetage så meget som de kan og evner. Hjælp og behandling skal være tilrettelagt på en sådan måde, at hjælp til selvhjælp er det bærende element.