Jan Georg Hoff

Jan Georg Hoff
Fødselsdag: 1966
Stilling: Bilmekaniker
Adresse: Rugløkke 28, 6430 Nordborg
E-mail: jangeorghoff@hotmail.com
Hobbyer: Roning, svømning, biler, windsurfing
Sønderjyllands
skønneste sted?:
Nordals ved vandet om morgenen/aftenen
Min synnejyske livret: Grønlangkål

Mine mærkesager

Borgerne i Sønderborg Kommune er ligeværdige, uagtet hvor de bor!

Borgerne i landdistrikterne skal opleve, at de tilgodeses ved udviklingen i kommunen og de fortjener en service af samme høje niveau som i Sønderborg by. Vi vil arbejde for en udvikling, der tilgodeser både land og by. Borgerne skal medvirke til at udarbejde de strategier, der skal følges i deres lokalområde.

Vi skal sikre en infrastruktur, der understøtter bosætning, erhverv, turisme og vor natur i hele kommunen!

Et særligt hensyn skal rettes mod landdistrikterne, der byder på varieret natur og muligheder for turistiske oplevelser. Foruden natur og turisme i landdistrikterne vil vi arbejde for udviklingen af infrastrukturen på landet og kommunens mindre byer, så erhvervene og borgerne ikke hægtes af udviklingen hvor f.eks. teknologi og mobilitet er afgørende for erhvervsudviklingen og bosætningen.