Udvikling i hele kommunen som grundlag for bosætning

Befolkningstallet stiger i byerne og falder på landet. Det mener jeg skævvrider vores samfund, og det er en uheldig udvikling. For at kæmpe imod den skævvridning skal vi bevare de offentlige og private serviceydelser i vores tyndt befolkede områder. Vi skal have en afbalanceret udvikling af land og by, så det ikke kun er Aabenraa by, der trækker.

Vend udviklingen ved at sætte mål
Hvis skolen, lægen og købmanden forsvinder, så bærer det til den uheldige udvikling. Omvendt tror jeg på, at hvis vi gør en indsats for f.eks. landsbyerne, så kan vi vende udviklingen i Aabenraa Kommune og igen gøre det mere attraktivt at bo udenfor Aabenraa by. Infrastrukturen og de offentlige trafikforbindelserne i oplandet skal udvikles – ja, hvorfor ikke sætte et mål om, at de som minimum skal være på samme niveau som i Aabenraa?

 

”Korte ben, korte veje”
Vi skal have bosætningstilbud i hele Kommunen, derfor er det vigtigt med gode dagtilbud og en velfungerende skolestruktur. ”Korte ben, korte veje” gælder især i vores landsbyer. I det hele taget er der en lang række områder, hvor vi kan og bør give udviklingen i landsbyerne en økonomisk hjælpende hånd: Attraktive bosætningsmuligheder, et stærkere foreningsliv, fremme landsbyfællesskaber med borgerdrevne udviklingsplaner. Et aktivt liv på landet skal være et reelt alternativ til aktiviteter i byen.

Slesvigsk Parti er et samarbejdende midterparti. Vi går til valg under parolen ”Sammen for Synnejylland”.
Vil du stemme på os og det gode samarbejde i byrådene, skal du sætte kryds ved liste S ved Kommunalvalget den 16. november 2021.

Læs mere om vores politik for land og by 

Læs mere om vores politiske resultater i Aabenraa Kommune her