Hans-Iver Kley

Fødselsdag: 19-06-1967
Stilling: Praktiserende læge
Adresse: Fuglsangsallé 4, Fuglsang, 6560 Sommersted
E-mail: kley190667@gmail.com
Hobbyer: Slægtsgården, jagt og børn
Sønderjyllands
skønneste sted?:
Derhjemme på vores marker og Knivsberg
Min synnejyske livret: Boghvedevælling

Mine mærkesager

Bedre koordinering mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Patienterne må ikke lades i stikken, når de udskrives fra sygehuset efter endt behandling. For at sikre tryghed ved overgangen til efterbehandling og rehabilitering skal samarbejdet mellem sygehus, kommune og praktiserende læge koordineres bedre.

Infrastruktur der fungerer

Vi skal satse på infrastruktur for de mange – også på landet! Bedre busforbindelser, gratis kollektiv transport for uddannelsessøgende og pensionister samt cykelstier i Haderslev!

Mere tillid til de ansatte i sundhedsvæsenet

Lad den enkelte medarbejder bruge sin sunde fornuft i det daglige arbejde. Det skaber arbejdsglæde og mere kvalitet.