Haderslev skal være en grøn kommune

Det er fint med visioner om, at Haderslev skal være en grøn kommune. Men der er også behov for både realisme og for at rykke, så det ikke bliver ved skåltalerne. Det nytter f.eks. ikke at tvinge projekter igennem, hvis ikke der er opbakning fra byens borgere. Kun hvis alle parter tager ejerskab, kan vi udvikle kommunen i en grøn, mere bæredygtig og klimabevidst retning.

Flere ladestandere og mere biogas

Der er mange steder at tage fat i Haderslev Kommune: Når det handler om en grønnere trafik, kan vi f.eks. opstille flere ladestandere, lave flere samkørselspladser og gøre det mere attraktivt at køre med offentlig transport. Her kan vi gøre en stor forskel for miljøet.

Endnu vigtigere bør vi prioritere de ikke-fossile brændsler. Det er en af mine personlige mærkesager. For klimagevinsten ved biogas er markant: En stor del af udledningen af metan og CO2, fra husdyrproduktionen, kan undgås. Derudover kan biogas bruges som miljørigtig opvarmning af huse og som drivmiddel til lastbiler og busser.

 

Vindmøller kræver samarbejde og fællesskab

Tidligere har jeg i byrådet fået gennemført andelsejede vindmølleparker som vi kender det fra Nordtyskland. Her har borgerne opført deres egne ”Bürgerwindparks”. Gevinsten fra strømproduktionen fordeles efter hvor mange andele, man har købt. Borgerne er med i planlægningen og har selv defineret afstandskrav og kompensationsregler. De tager ejerskab af den grønne omstilling i lokalområdet, og deres engagement skaber accept og udvikling i landdistrikterne

Slesvigsk Parti er et samarbejdende midterparti. Vi går til valg under parolen ”Sammen for Synnejylland”. Vil du stemme på os og det gode samarbejde i byrådene, skal du sætte kryds ved liste S ved Kommunalvalget den 16. november 2021.

Læs mere om vores energipolitik her