Det har vi opnået i valgperioden 2014-2017

Logo Haderslev Kommune

Mindretalspolitik

For alle privatskoler (omfatter i alt ca. 15-20% af eleverne), inkl. elever på de tyske skoler:

      ♦ Indtil 2017 gratis brug af idræts- og svømmehaller – fra 2018 i stedet 300.000 Kr. i tilskud til privatskoler og dagpleje

      ♦ Gratis brug af den kollektive bustrafik for alle elever på alle skoler, inkl. efterskoler – også i fritiden

      ♦ Deltagelse for alle skoler i kulturtilbuddet ”Kulturpakker”

 

Grundskyldsfritagelse (alene i Haderslev over 200.000 kr. årligt) for den tyske skole/børnehave, Pinnebergheim o.s.v.

 

Den tyske børnehave har i dag en højere normering og har med en forhandling af en lejestigning gennem kommunen kunnet finansiere en tilbygning

 

Roklubben har flere gange opnået økonomisk støtte, inkl. et ekstraordinært støttebeløb på 100.000 kr. til finansiering af en tilbygning i 2015

 

"Sozialdienst Nordschleswig" får fast 50.000 kr. årligt til arbejdet med familierådgivning

Kommunalpolitik

Udover de sædvanlige 2 mio. kr. i kulturstøtte bliver der i 2017 stillet yderligere 2 mio. kr. til rådighed

 

I 2018 og 2019 afsættes der 5 mio. kr. årligt, og i 2020 8,7 mio. kr. til udvidelse af fodboldstadion.

 

Vi har støttet udbygningen af cykelstier og fremme af havneudviklingen

 

Vi har været med til at træffe svære beslutninger omkring skolestrukturreformen