12.600 pendlere venter ved grænsen hver eneste dag!

Nu er seks-dage reglen for turisterne bortfaldet og alt skulle være i bedste orden, hvis man som én af de mange pendlere skal på arbejde på den anden side af grænsen. Det modsatte er tilfældet: hver eneste bil bliver kontrolleret, selvom vi ifølge Schengen-Aftalen ikke burde have en permanent grænsekontrol. Det skaber fortsat lange bilkøer ved grænseovergangene. Forventningerne til færre kødannelser efter regelændringen er til intet gjort.

Men hvad betyder det for grænsependlerne? For rigtig mange lønmodtagere er usikkerheden om, hvor lang tid det tager ved grænsen måske det største problem. Tager det 10 minutter eller en halv time – måske en hel time ekstra. Faktisk må man regne med det værste. Det afhænger helt af kødannelserne. Når turisterne kommer til grænsen med op til 15 km lange bilkøer ved motorvejen ved Frøslev, er det umuligt at komme igennem, når man som organist i kirken på dansk side skal spille til tiden eller lægen og sygeplejersken skal være på arbejde før vagtskiftet. Det kan også ramme rengøringsassistenten eller håndværkeren, der er tvunget til at køre en omvej, fordi de mindre grænseovergange er lukket indtil kl. 7 om morgenen. De små overgange er fortsat helt lukkede. Den helt almindelige køretur til arbejdet, som grænsependlerne har oplevet det siden Schengen-Aftalen 2001, er blevet til et mareridt!

Grænsekontrollen er ikke kun et problem for pendlerne, det skader den sammenhængskraft og det samarbejde vi har opbygget i grænselandet. Mon den socialdemokratiske regering, som netop nu er på besøg her i grænselandet, har tænkt på, at det også er et problem for hele landet. Hvis man skaber barrierer ved grænsen, koster det tid og penge for erhvervslivet i hele Danmark. Det gælder især transportvirksomhederne og turisterhvervet, men også industrien og den lokale håndværker er påvirket. Grænsekontrollen rammer rigtig mange: næsten 20 millioner biler kører over den dansk-tyske grænse hvert år, heraf mange lastbiler.

Derfor er det nødvendigt at åbne flere spor, især ved motorvejen. Ved de andre grænseovergange ville et nabospor for grænsependlere lette hverdagen for mange af de 12.600 mennesker, der kører over grænsen hver dag. De små grænseovergange bør åbnes igen!

Jürgen Handler, Verein Grenzgänger                                                            Gösta Toft, Slesvigsk Parti