S – for familie og børn

I børne- og ungdomspolitikken vil Slesvigsk Parti sætte børnene og deres familier i fokus. Vi støtter børne- og familieorienterede dagsinstitutionstilbud af sociale, pædagogiske og kulturelle årsager.
Derudover støtter vi en socialpolitik, som tilgodeser hele mennesket hhv. hele familien. Vi har mange erfarne specialister på socialområdet og kan dermed give familierne faste talepartnere i kommunen. Det skaber et entydigt ansvar.

 

Vi vil have dagsinstitutioner alle har råd til!

For mange familier er pasningen i dagsinstitutionerne blevet en stor udgiftspost. Derved opstår en social skævvridning.

Vi vil have dagsinstitutioner med et prisniveau, der gør dem tilgængelige for alle, og som kommer familierne i møde med hjemmenærhed og fleksible åbningstider. Derfor er det vigtigt at selv de mindre, men hjemmenære dagsinstitutioner får lov til fortsat at bestå