S – for decentral energi

Miljø- og klimapolitik er i den seneste tid rykket højere op på kommunernes dagsorden. Vi mener, at det skal sættes endnu mere i fokus. Vores faggruppe for teknik og miljø foreslår konkrete energiplaner og et udvidet samarbejde – også grænseoverskridende. Derigennem vil der kunne opnås positive fremskridt mod en miljøvenlig og bæredygtig udvikling på energiområdet.

Vi går ind for udbygning og støtte af solarenergi. I Danmark er vi bagud hvad det angår. Dertil skal udbygning af havvindmølleparkerer og større vindmøller støttes – selvfølgelig med borgernes deltagelse!

Slesvigsk Parti afviser CO2- og gaslagring i grænseregionen, fordi det forhindrer vores energipolitiske målsætning om en decentral og miljøvenlig energiproduktion, samt forhindrer en geotermisk anvendelse af området.

Placering af vindmøller i Tønder Kommune / i Sønderjylland gav debat

Men ved Slesvigsk Partis informationsmøde i Klosterhallen i sidste uge var det ikke spørgsmålet, om der skulle opstilles vindmøller. Det var man enig i!  Spørgsmålet var nærmere, hvor og hvordan vindmøllerne skulle placeres. De tre foredragsholdere havde hver især deres synsvinkel på sagen. Klaus Østergård fra Ringkøbing Landbobank, der er specialiseret sig i finansieringen af vindmøller,  gjorde opmærksom på betydningen af afregningspriserne (som er svære at forudsige), og vindmøllernes placering, helst der hvor vindforholdene er rigtig gode – og det er de langs vestkysten! I sit oplæg gjorde han også rede for, hvordan private investorer selv kan finansiere vindmølleprojekter, som hver især bliver stresstestet. ”Vi finansierer primært møllen og sekundært investor”, sagde Klaus Østergård.

Wolfgang Stapelfeldt, som er forretningsfører for vindparken Emmelsbüll-Horsbüll lige syd for grænsen, opfordrede til, at vindmøllerne skulle være 100% i lokalt eje og ikke overlades til fremmede investorer. ”Vi gør det selv i samarbejde med konsulentvirksomheder, deler selv fortjenesten, men selvfølgelig også ulemperne ved vindmøllerne” fortalte Wolfgang Stapelfeldt. Det går rigtig godt i Slesvig-Holsten, hvor 95% af vindmøllerne er såkaldte ”borgervindparker”. Hans egen vindpark/vindmøllelaug har 800 andelshavere i landsbyerne Emmelsbüll-Horsbüll. ”Der er kun en håndfuld borgere, som ikke er med, tilføjede Stapelfeldt. Efter hans opfattelse er det utroligt vigtigt, at der er ildsjæle, der har mod til at tage sagen i egen hånd. Det er vigtigt, hvis vi vil sikre en fortsat udvikling i vores lokalområde. En del af overskuddet i borgervindparken Emmelsbüll-Horsbüll udbetales frivilligt til lokale, almennyttige formål.

Henrik Vinter fra sekretariatet VidenOmVind, der er finansieret af de store vindmølleproducenter, gjorde opmærksom på, at der gennem den grønne ordning også udbetales en udligning til lokale formål i Danmark. Henrik Vinther tog en hurtig gennemgang af de danske støj- og afstandskrav, som han betegnede som fyldestgørende. En sammenligning af afstands- og støjkravene med reglerne i Tyskland, var da også i Danmarks favør. Det var ikke alle enige i. En række vindmøllemodstandere krævede skrappere afstands- og støjkrav i Danmark, for at minimere ulemperne for naboerne.

Jørgen Popp Petersen (SP), byrådsmedlem i Tønder Kommune, der var aftenens ordstyrer, forsøgte efter aftenens indlæg og debat kort at sammenfatte resultaterne: ”Det er jo meget lettere at dele ulemperne, hvis man også får del i hele fortjenesten i vindmøllerne”, sagde Jørgen Popp Petersen og tilføjede: ”Det er især lodsejerne, der har et ansvar for at  værditilvæksten bliver her i landsdelen”!