Grænseoverskridende samarbejde

Den dansk-tyske grænseregion har altid været mødestedet mellem Norden og Mellem- og Sydeuropa. I dag er grænseregionen fortsat Danmarks port mod syd. Europas integration skal især stå sin prøve i grænseregionerne. Vi går ind for åbne grænser og udbygningen af det grænseoverskridende samarbejde. De grænseoverskridende initiativer og projekter bør samles i Region Sønderjylland/Schleswig.

SP går ind for:

 • at udbygge den grænseoverskridende trafikinfrastruktur
 • at udbygge den grænseoverskridende, elektrificerede jernbanestrækning København – Sønderjylland – Flensborg – Hamborg og fjernelse af flaskehalse
 • en bedre koordinering af DSB’s og DB’s trafikprojekter
 • at udbygge B5/A11 langs vestkysten, uden vejkryds (som motortrafikveje)
 • at fortsætte Hærvejsmotorvejen med forbindelse til B5
 • at oprette et grænseoverskridende erhvervscenter, som kan sikre informationsformidling, netværksdannelse og rådgivning ved grænseoverskridende virksomhedsetableringer
 • bedre grænseoverskridende information om regional planlægning, større projekter, miljøbeskyttelse osv.
 • at udvide det grænseoverskridende samarbejde ved oprettelse af planlægningsgrupper
 • fælles planlægning af større infrastrukturprojekter (sygehuse, kulturhuse, havne, banegårde, lufthavne, museer, en multiarena, miljøforanstaltninger, kystsikring m.m.)
 • konkrete tiltag for at styrke samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten
 • at fortsætte det grænseoverskridende samarbejde indenfor INTERREG programmet
 • at fremme grænselandet som en ”kompetenceregion for mindretalsspørgsmål”
 • at fremme nye initiativer i det kommunale grænseoverskridende samarbejde, især inden for sport og fritid
 • en fortsættelse af de dansk-tyske dage
 • en bred offentlig debat om det grænseoverskridende samarbejde
 • en årlig opgørelse over, hvor langt man er nået med det grænseoverskridende samarbejde
 • at oprette en EU forsøgsregion ”Åbent arbejdsmarked og social ligestilling”
 • en målrettet udbygning af grænsependlerrådgivningen
 • at grænsependlere får mulighed for at bruge sociale institutioner (bl.a. børnehaver og skoler) i Danmark, heriblandt det tyske mindretals institutioner
 • at udbygge det grænseoverskridende samarbejde mellem danske og tyske rednings-tjenester
 • at forbedre det grænseoverskridende samarbejde på miljøområdet
 • at fremme sprogkurser og udvekslingsprogrammer for medarbejdere i de involverede orga-nisationer
 • at anerkende tyske sprogkundskaber ved ansættelse af nye medarbejdere
 • at museer og udstillinger er både på tysk og dansk, samt at informationsmateriale, som har fælles interesse, foreligger på begge sprog
 • at fremme udveksling af information hos medierne i grænselandet
 • at fremme det grænseoverskridende samarbejde hos medierne
 • at geoblokering for TV- og radiokanaler fjernes
 • samme statstilskud til det dansk-tyske grænseland som til Øresundsregionen
 • at udveksle information og samarbejde med Øresundsregionen
 • et udvidet grænseoverskridende samarbejde med Østersølandene
 • åbne grænser i Europa og europæisk integration
 • et konkret samarbejde mellem de dansk-tyske repræsentanter i EU’s regionaludvalg