Fremtiden er flere unge og flere uddannelser

Vi bør fremme bl.a. universitetsuddannelserne i kommunen, så vi kan modvirke “udvandring” og allerhelst vende udviklingen, så vi også kan tiltrække studerende fra andre landsdele og lande.

Skaber vi et attraktivt og internationalt uddannelsesmiljø, der matcher vores lokale erhvervsliv, vil det give virksomhederne adgang til den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for, og sikre de unge en billet til arbejdsmarkedet. 

Jeg vil derfor arbejde for, at vi etablerer uddannelser inden for fx turismeerhvervene, så vi kan støtte op om turisme-, hotel- og restaurationsbrancherne og uddannelser inden for bærdygtighed for at styrke virksomhederne indenfor klima og energi.

Slesvigsk Parti er et samarbejdende midterparti. Vi går til valg under parolen ”Sammen for Synnejylland”. Vil du stemme på os og det gode samarbejde i byrådene, skal du sætte kryds ved liste S ved Kommunalvalget den 16. november 2021.