De tyske skoler er vigtige for lokalsamfundene

Hjertet i det tyske mindretal er vores tyske skoler. De er naturligvis afgørende vigtige for medlemmerne af det tyske mindretal, men de er også værdifulde for lokalsamfundene, hvor de bidrager til den mangfoldighed, der er behov for i et moderne, frit og demokratisk samfund. De tyske skoler er desuden med til at sikre tilflyttere til deres lokalområder.

Mindretal i udvikling 

For mig er det vigtigt, at de borgere, der tilhører det tyske mindretal, kan dyrke det tyske sprog og den tyske kultur også her i Aabenraa Kommune. Jeg ser det som min opgave til enhver tid at støtte det tyske mindretals foreninger og forbund – og at være med til at sikre deres eksistens og fortsatte udvikling.

Bevar det tyske bibliotek

Det tyske bibliotek er en vigtig kulturinstitution som jeg vil arbejde for at bevare og fremme. I det hele taget bør de tyske foreninger inden for kultur, idræt og fritid selvfølgelig ligestilles og støttes på samme niveau som deres danske pendanter.

 

Slesvigsk Parti er et samarbejdende midterparti. Vi går vi til valg under parolen ”Sammen for Synnejylland”. Vil du stemme på os og det gode samarbejde i byrådene, skal du sætte kryds ved liste S ved Kommunalvalget den 16. november 2021.