Gerhard Bertelsen

 

Fødselsdag: 21-02-1951
Stilling: tidl. adm. direktør
Adresse: Kongevej 75 st., 6400 Sønderborg
E-mail: gerhardbertelsen@gmail.com
Hobbyer: Golf og politik
Sønderjyllands
skønneste sted?:
I Sønderborg ved vandet
Min synnejyske livret: Snysk, solæg, grønlangkål med kålpølser

Mine mærkesager

Dine og mine kommunale ydelser og administration

Ved afbureaukratisering og bedre udnyttelse af offentlige ressourcer frigør vi midler til øget velfærd for borgerne og øger erhvervsvenligheden i kommunen. Lad os udfordre hvordan tingene bliver løst i dag!

Dine og mine børn

Vores uddannelsestilbud skal matche unges behov. Uddannelse i overensstemmelse med unges evner sikrer beskæftigelse i fremtiden! Vi må ikke tabe nogen fra vugge til arbejdsmarked!

Din og min grænseregion

Lad os fortsætte og udbygge det grænseoverskridende samarbejde inden for uddannelse, erhvervsliv, sundhedsvæsen og turisme. Sådan udnytter vi mulighederne og gør Sønderborg Kommune endnu mere tiltrækkende for turister og tilflyttere – det har alle gavn af!