Arno Knöpfli

Arno Knöpfli
Fødselsdag: 01-09-1959
Stilling: Ingeniør
Adresse: Sørens Møllevej 25, Asserballeskov, 6440 Augustenborg
E-mail: akn@danfoss.dk
Hobbyer: Foreningsarbejde, lave marmelade og gelé
Sønderjyllands
skønneste sted?:
Sundeved – fordi man kan se over på skønne Als
Min synnejyske livret: Grønlangkål

Mine mærkesager

Borgerne skal opleve transparens og godt lederskab i de politiske og administrative processer!

Vi vil arbejde for, at kommunikationen fra byråd og den kommunale organisation er gennemsigtig, troværdig og forståelig. Borgerne skal inddrages i kommunale udviklings- og beslutningsprocesser. Øget inddragelse gennem f.eks. borgermøder og §17 stk, 4 udvalg kan medvirke til en øget demokratioplevelse. Byrådet fratages dog ikke ansvaret for at lede hele Kommunen.

Internationalisering, medborgerskab og integration skal drives offensivt!

Vi vil drage nytte af de muligheder som internationalisering og migration byder. Ved en aktiv, respektfuld og langsigtet indsats sammen med borgerne, foreninger, institutionerne og erhvervene kan byrder og udfordringer give os konkurrencefordele og forbedre kommunens attraktivitet og omdømme. Vi vil lære af de bedste og udvikle et godt og udadvendt medborgerskab i stedet for at kapsle os ind og være os selv nok.