Åbent brev til statsminister Mette Frederiksen og de sønderjyske Folketingsmedlemmer

 På baggrund af den alvorlige situation, som følge af Covid-19, besluttede den danske regering tilbage i marts den midlertidige lukning af den danske grænse. Få dage senere gjorde Tyskland det samme. Det er siden da kun et meget begrænset antal persongrupper, der må krydse den dansk-tyske grænse.

Grænselukningen var et drastisk skridt, men vi står også i en ekstraordinær situation, og vi må have tillid til, at den danske regering gennemfører de tiltag, der vurderes nødvendige for at kunne håndtere denne situation på bedst mulig vis. Selv om beslutningen om at sænke grænsebommene var politisk og ikke begrundet i en opfordring fra sundhedsmyndighedernes side, har den været vigtig for at sende et klart signal til befolkningen om situationens alvor.

Mens det i krisens første fase var vigtigt at få stoppet den store trafik hen over den dansk-tyske grænse, mener Slesvigsk Parti at tiden nu er inde til at gentænke grænselukningens form. Kontrollen med, hvem der må krydse grænsen burde i højere grad tage hensyn til alle de mennesker, der bor i grænselandet og for hvem det er en helt naturlig del af hverdagen at krydse grænsen.

Det er klart, at det endnu er for tidligt at tillade grænsetrafikken, som den var mulig før grænselukningen grundet Corona. Men hvad med de mange menneskelige relationer, som grænsebommene har sat en stopper for?

Det giver ingen mening, at menneskene ikke kan opretholde deres familiære og sociale relationer blot fordi de ligger på den anden side af grænsen, mens man samtidig kan køre vidt omkring inden for landets grænser.

Slesvigsk Parti opfordrer til, at Danmark indleder en dialog med delstatsregeringen i Slesvig-Holsten om at den p.t. gældende definition af ’anerkendelsesværdigt formål’ i et første skridt udvides til også at omfatte menneskene i grænselandet, der af familiære grunde ønsker at krydse grænsen, for eksempel fraskilte, der ønsker at have samvær med deres børn, eller for at besøge bedsteforældrene eller en ægtefælle. I et næste skridt burde der også kigges på, under hvilke betingelser der kan åbnes op for indkøb nord og syd for grænsen.

Selvfølgelig skal alle gældende forholdsregler, som for eksempel hygiejne- og afstandskrav respekteres, og vi må alle tage ansvar for at forhindre smittespredning. Men det dansk-tyske grænseland er en sammenhængende region, hvor det at krydse grænsen er en naturlig del af menneskenes liv.

Carsten Leth Schmidt, Formand for Slesvigsk Parti